ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

posted in: PAULOWNIA | 0

            

Το σημερινό γεωργικό μοντέλο στην Ελλάδα (επιδοτήσεις, βιωσιμότητα καλλιεργειών) πλησιάζει στο τέλος του. Ήδη το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο με αποτέλεσμα τα προϊόντα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε μια έντονα χειραγωγούμενη αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν τις χρονιές όπου δεν υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, αφού σε περιπτώσεις που σημειωθεί μειωμένη παραγωγή τότε παρατηρείται αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση των εσόδων εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής. Οι αγρότες πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για καλλιέργεια.
Η Ξυλεία είναι ένα ελλειμματικό προϊόν εδώ και δεκαετίες στη διεθνή αγορά. Τα αποθέματα μειώνονται, ενώ η ζήτηση αυξάνει. Συνέπεια αυτού είναι η σταθερά ανοδική απόδοση όσων επένδυσαν στο ξύλο και στα υποπροϊόντα του.
Στη χώρα μας, η ετήσια παραγωγή ξυλείας ανέρχεται άνα έτος σε 400.000 κ.μ. περίπου, ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται σε 2.700.000 κ.μ. περίπου. Ένα σημαντικό μέρος των εισαγωγών αυτών (180.000 κ.μ. περίπου) καλύπτει η ξυλεία επιπλοποιίας. Το αποτέλεσμα είναι να δαπανώνται τεράστια ποσά (τρίτα σε μέγεθος μετά το πετρέλαιο και τα ζωικά προϊόντα) για την εισαγωγή προϊόντων ξύλου. Καλλιέργειες για  παραγωγή ξύλου θα καλύψουν μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας σε τεχνική ξυλεία υψηλής ποιότητας και θα μειώσουν σημαντικά τις ανάγκες για εισαγωγές.
Οι καλλιέργειες για την παραγωγή ξύλου είναι μια μόνιμη λύση η οποία  υποστηρίζεται από μια αγορά που υπόκειται σε σταθερά αυξανόμενη ζήτηση, σε αντίθεση με την ξυλεία που προέρχεται από τα δάση και είναι ένας πόρος που βρίσκεται σε σταθερά φθίνουσα πορεία.
Η επιλογή της Paulownia ως βάση αυτών των καλλιεργειών οφείλεται σε μια σειρά από πλεονεκτήματα  που παρουσιάζει όπως η απόδοσή του,  η εύκολη βλάστηση,  η τρομακτική ταχύτητα ανάπτυξης, η άριστη ποιότητα παραγόμενου ξύλου, η σημασία του στη σύνθεση της Ελληνικής Δασικής χλωρίδας, η δυνατότητα να καλλιεργηθεί από ανειδίκευτους, η μικρή  ανάγκη σε εργατική απασχόληση, η δυνατότητα συλλογής του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους και η αναβλάστηση του μετά την κοπή.
Να σημειωθεί ότι τα προϊόντα ξύλου καλύπτουν μια τεράστια αγορά, που παραμένει αδιάκοπα ανοδική,  δίνοντας έτσι διέξοδο σε κάθε πιθανόν πρόβλημα διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος.