Αγροδασοπονία

posted in: PAULOWNIA | 0
unnamed (1)
Η αγροδασοπονία είναι μια νέα επιστήμη, βασισμένη σε μια πολύ παλιά πρακτική, με στόχο την εναλλακτική χρήση της γης για τη δημιουργία αειφορικών συστημάτων παραγωγής, που προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον αγρότη.
Πρόκειται για μικτή καλλιέργεια δασικών δένδρων, που παράγουν υψηλής ποιότητας τεχνική ξυλεία  και γεωργικών φυτών στο ίδιο χωράφι, με σκοπό  την εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος στο γεωργό από την ξυλεία και  την προστασία του περιβάλλοντος από την ερημοποίηση, η οποία θεωρείται σήμερα ως μια σημαντική απειλή υποβάθμισης του εδάφους.
 Οι φυτείες δέντρων σε χωράφια, θα αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας και θα την καταστήσουν περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Αυτό οφείλεται στο ότι τα δένδρα εμποδίζουν την αλάτωση των εδαφών, απορροφούν τα νιτρικά που εκπλύνονται από τις εντατικές λιπάνσεις και ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, βελτιώνουν τη γονιμότητα των εδαφών με την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα βαθύτερα στρώματα, δεσμεύουν άνθρακα από την ατμόσφαιρα συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν αισθητικά το τοπίο και συμβάλλουν στη μείωση των προσβολών από  ασθένειες.
Αυτό σημαίνει ότι τα δένδρα, όχι μόνο θα αποτρέψουν την υποβάθμιση των γεωργικών εδαφών από την εντατική καλλιέργεια, αλλά θα αυξήσουν και την παραγωγικότητα τους. Επιπροσθέτως, επιτυγχάνεται ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο ίδιο το σύστημα, το οποίο είναι σταθερότερο και βιωσιμότερο από οποιαδήποτε μορφή συμβατικής γεωργίας.
~Τα δασικά δέντρα και οι αγροτικές καλλιέργειες  βοηθούν το ένα την ανάπτυξη του άλλου. Αυτή η σχέση συνέργειας δρα ευεργετικά, τόσο στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων όσο και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε πολλές καλλιέργειες και μάλιστα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή τοξικών φυτοφαρμάκων.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα δέντρα, με το πλούσιο ριζικό τους σύστημα, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση, συγκρατούν υγρασία, αυξάνουν τη διέλευση οξυγόνου στο έδαφος, ενώ με τα κλαδιά και το πλούσιο φυλλώδες σύστημα τους, παρέχουν στις αγροτικές καλλιέργειες ένα είδος προστασίας από ακραίες κλιματικές συνθήκες (δυνατοί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες, χαλαζοπτώσεις κ.α.).
Τα δέντρα, επιπλέον, εμποδίζουν την προσβολή από έντομα, καθώς και την εξάπλωση ασθενειών στις διάφορες καλλιέργειες, αφού λειτουργούν ως ένα είδος φυσικού φράχτη που χωρίζει μια καλλιεργούμενη έκταση σε μικρότερα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα τεμάχια. Είναι γνωστό ότι η μονοκαλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων είναι εκείνη που ευνοεί τη γρήγορη μετάδοση των ασθενειών στα φυτά.
Από την άλλη μεριά, οι  αγροτικές καλλιέργειες με το επιφανειακό ριζικό σύστημα εμπλουτίζουν το έδαφος με τα γνωστά αζωτοβακτήρια, τα οποία –  δεσμεύοντας το ατμοσφαιρικό άζωτο – δρουν ως φυσικό λίπασμα για τα δέντρα.
Επιπλέον, μετά τη συγκομιδή της σοδειάς, τα υπολείμματα των φυτών μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο έδαφος, προσφέροντας και πάλι πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, χρήσιμα για την ανάπτυξη των δέντρων.
Έτσι έχουμε ένα είδος φυσικής ανακύκλωσης, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τους φυσικούς πόρους (νερό, ήλιος, έδαφος, βιομάζα), χωρίς καμία προσθήκη επικίνδυνων χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ως εκ τούτου, η αγροδασοπονία είναι μια ιδανική μέθοδος για βιολογική γεωργία και εξασφαλίζει την προστασία του εδάφους, του περιβάλλοντος, των βιοτόπων, της άγριας πανίδας, τη σταθερότητα και λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων αλλά και τη διατήρηση  και βελτίωση των τοπίων, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί εντυπωσιακά το αγροτικό περιβάλλον της χώρας.